Gizlilik Politikası

Doktortavsiyesi.net Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi

DOKTORTAVSİYESİ.NET, gizliliğinizi korumak ve sunduğu hizmetlerden en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik politikaları uygulamaktadır. Bu gizlilik politikası ilkeleri DOKTORTAVSİYESİ.NET internet sitesi ve bağlı olduğu girişime ait tüm diğer internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

İşbu gizlilik politikası ve kişisel verilerin korunması bildirimi KULLANICI ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

DOKTORTAVSİYESİ.NET internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. DOKTORTAVSİYESİ.NET “Gizlilik Politikası” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

DOKTORTAVSİYESİ.NET tarafından size sunulan tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmanız halinde; bu gizlilik sözleşmesinde bahsi geçen esasları okuyup kabul ettiğiniz, kişisel verilerinizin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda aydınlatıldığınız, işbu gizlilik prosedürünü ihlal etmeniz durumunda hukuki ve cezai sorumluluğun size ait olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1- VERİLERİN SİTEMİZDEN SİLİNME TALEBİ VE VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Kullanıcıya ait veriler, talebin doktortavsiyesi.net@gmail.com email adresine bildirilmesi halinde sitemizden silinecektir. Silme talepleri ile birlikte, ilişkili sayfanın url adresinin, hekime ait telefon numarasının, e-mail adresinin de (bu bilgiler hiçbir şekilde depolanmayıp silinecektir), talep sahibini doğrulayabilmemiz amacıyla, tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

2- VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soyad, doktor branşı, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, yorum metni, ip adresi, zaman bilgisi, hesap bilgileri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. DOKTORTAVSİYESİ.NET, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini DOKTORTAVSİYESİ.NET’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. DOKTORTAVSİYESİ.NET, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

 • Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 • Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,
 • DOKTORTAVSİYESİ.NET’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
 • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulü yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
 • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde,
 • Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
 • DOKTORTAVSİYESİ.NET’in mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla,
 • DOKTORTAVSİYESİ.NET bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla.

3- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ, TOPLANMASI, İŞLENMESİ, DEPOLANMASI VE KULLANIM AMACI

3.1. DOKTORTAVSİYESİ.NET’e kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: .isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla DOKTORTAVSİYESİ.NET’e vermeleri gerekmektedir. DOKTORTAVSİYESİ.NET’in, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. DOKTORTAVSİYESİ.NET tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler DOKTORTAVSİYESİ.NET ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. E-bülten gönderimlerini durdurmak isterseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz bültenlerin alt kısmında bulunan “Bülten listemizden çıkmak için tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

3.2. Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve DOKTORTAVSİYESİ.NET sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, DOKTORTAVSİYESİ.NET gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, DOKTORTAVSİYESİ.NET tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. DOKTORTAVSİYESİ.NET sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

3.3. DOKTORTAVSİYESİ.NET, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. tarafların sitesine yönlendirebilir. DOKTORTAVSİYESİ.NET, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

3.4. DOKTORTAVSİYESİ.NET, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla 3. taraf kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. DOKTORTAVSİYESİ.NET, iletişim faaliyetlerinde, kanunların ve bilhassa Sağlık Mevzuatı’nın öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. DOKTORTAVSİYESİ.NET, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

3.5. DOKTORTAVSİYESİ.NET, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.DOKTORTAVSİYESİ.NET adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgi ve verileri bağlı olduğu girişime ait tüm diğer internet sitelerinde kullanma hakkını saklı tutar.

3.6. DOKTORTAVSİYESİ.NET, kullanıcılar ve kullanıcıların DOKTORTAVSİYESİ.NET sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

3.7. DOKTORTAVSİYESİ.NET tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, DOKTORTAVSİYESİ.NET ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

3.8. Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde kişisel veriler DOKTORTAVSİYESİ.NET tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4- ŞİKAYET BİLDİRİM ŞEKLİ VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

İlgili şikayetler şu adrese gönderilebilir: doktortavsiyesi.net@gmail.com

Yapılan şikayetlerin cevapları mümkün olan en kısa süre içerisinde Kullanıcının veya Profesyonelin elektronik posta adresine gönderilecektir.

Bu şikayetler gönderildikten sonraki 14 gün içerisinde işleme alınırlar. Eğer bu süre içerisinde bu mümkün olmazsa Hizmet Sağlayıcı bu süre dolmadan önce bu gecikmenin nedenini ve yeni süreyi bildirecektir.

Hizmet Sağlayıcı, şikayet eğer kanun hükümlerinin bilinmemesine bağlı olarak ortaya çıkmış ise bu şikayeti işleme koymama hakkını saklı tutmaktadır.

Tazminat taleplerinin mahkemelere intikal ettirilmesi, ancak Şikayet/İtiraz prosedürü sonuçsuz kalırsa mümkündür.

5- VERİLERE ERİŞİM HAKKI ve YÖNTEMİ

Kullanıcı, DOKTORTAVSİYESİ.NET’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

haklarına sahiptir.

Kullanıcı, doktortavsiyesi.net@gmail.com email adresinden, izah edilen talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, DOKTORTAVSİYESİ.NET, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

6- SÖZLEŞMENİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU

Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, DOKTORTAVSİYESİ.NET’e sağladığı kişisel verilerinin işbu sözleşme çerçevesinde belirlenen amaçlarla, kaydedilmesini, verilerinin depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişiler ile paylaşılmasını,  yurtdışında depolanmasını ve yurtdışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır.

Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu kapsamdaki düzenlemeler hakkında bilgilendirildiğini ve uygulamalara rıza vermiş sayılacağını kabul eder.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin DOKTORTAVSİYESİ.NET tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

DOKTORTAVSİYESİ.NET üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcılara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, DOKTORTAVSİYESİ.NET adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.

7- VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, DOKTORTAVSİYESİ.NET hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanabilir. Kullanıcı ile herhangi bir uyuşmazlığın doğması halinde, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.  5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

8- VERİLERİN DOĞRULUĞU

Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kayıt olmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Değişiklik olduğu takdirde, bu bilgilerin güncellenmesi gerekir. Aksi halde, doğacak zararlardan DOKTORTAVSİYESİ.NET sorumlu değildir.

9- SİSTEM GÜVENLİĞİ

DOKTORTAVSİYESİ.NET, internet portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. DOKTORTAVSİYESİ.NET virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbiri almıştır. Ancak bunun yanısıra kullanıcıların, nihai güvenliği sağlaması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir, kullanıcının DOKTORTAVSİYESİ.NET’e ait siteyi ziyaret etmesi, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

İnternetin yapısı gereği, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar DOKTORTAVSİYESİ.NET’in sorumluluğunda değildir.

10- KREDİ KARTI VE ÖDEME BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

DOKTORTAVSİYESİ.NET veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm ürün veya hizmet satın alma işlemleri SSL sertifikaları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Bu bilgiler SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip doğrudan ilgili bankaya ulaştırılır. Kullanıcının ödemeye dair bilgileri ise sadece alınan hizmet veya ürünün kullanıcıya faturalandırılması amacıyla kullanılır. Bu kişisel veriler de SSL protokolü ile saklanarak korunur.

11- ÜÇÜNCÜ SİTELERE BAĞLANTI VERİLMESİ

İnternet portalımızda, DOKTORTAVSİYESİ.NET tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politikaları ve kullanım koşulları dahilinde gezinirsiniz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamalarından DOKTORTAVSİYESİ.NET sorumlu değildir.

12- ŞİFRE GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUK

DOKTORTAVSİYESİ.NET’e kayıtlı olan tüm kullanıcıların şifreleri özel şifreleme teknikleri ile güvenlik altına alınmıştı. Ancak, kullanıcının, yardımcı kişilerinin ve çalıştırdıkları personellerin sahip olduğu şifrelerin güvenliği tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Şifrenin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi gerekmektedir Şifrenin yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

13- İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ

DOKTORTAVSİYESİ.NET, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile eposta, sms veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

14- GARANTİ ETMEME

DOKTORTAVSİYESİ.NET, sistem güvenliği amacıyla aldığı önlemlere rağmen her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından DOKTORTAVSİYESİ.NET sorumlu değildir.

SON OLARAK

DOKTORTAVSİYESİ.NET, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

DOKTORTAVSİYESİ.NET, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü hallerde DOKTORTAVSİYESİ.NET sitesinde ilgili sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. DOKTORTAVSİYESİ.NET’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.